projektiranje,građenje,uporaba i uklanjanje građevina, nadzor nad građenjem, poslovi upravljanja nekretninama i održavanjem nekretnina, poslovanje nekretninama, izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova, iskolčenje građevina, istraživanje mineralnih sirovina, eksploatacija mineralnih sirovina, poslova građenja i rekonstruiranja javnih cesta, projektiranje vodnih građevina, djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u međunarodnom i domaćem prometu, prijevoz za vlastite potrebe, kupnja i prodaja robe, pružanje usluga u trgovini, zastupanje inozemnih tvrtki