Slika - ukratko o nama

Osnovni podaci o firmi

 • Sjedište društva AQUATEHNIKA .d.o.o. je u Varaždinu , Trg Pavla Štoosa 41
 • Društvo djeluje od 4. mjeseca 2009. godine
 • Osnivač je "Varkom" d.d. Varaždin, a prvenstveno s ciljem obavljanja građevinske djelatnosti za potrebe iz nadležnosti "Varkom" d.d.
 • Temeljni kapital društva: 22.600.000,00 kn, podijeljen je u 113.000 poslovnih udjela
 • "Varkom" d.d. Varaždin jedini je vlasnik ( član društva ) Aquatehnika d.o.o.
 • Sukladno zakonu o trgovačkim društvima ovo su "povezana društva"
 • Tijela društva: uprava (1 član), nadzorni odbor (5 članova), skupština (1 član)
 • Broj zaposlenika: 96, od toga 9 (VSS, VŠS) i 87 (SSS, VKV, KV, PKV, NKV)
 • Direktor: dr.sc. Tomislav Bogović
 • OIB firme: 90170806233
 • Matični broj: 2507498
 • IBAN: HR3023400091110381484
 • Reg.sud: TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU - Broj upisa: Tt-99/731-2 MBS: 070088508
Next
Slika - informacije i certifikati

Informacije

Next

Misija

Misija "Aquatehnika" d.o.o. sastoji se u tome da uz kvalitetnu organizacijsku strukturu i kvalificiran ljudski potencijal:

 • bude u stanju realizirati i najzahtjevnije projekte
 • ostvari zadovoljstvo kupca
 • prati tehnološki razvoj i bude nositelj novina unutar djelatnosti
 • pruži visoku kvalitetu usluga po povoljnim cijenama

Preuzmite dokument:  Vizija i misija
Next

Vizija

Biti prepoznatljiva tvrtka u građevinskoj djelatnosti, naročito u izgradnji komunalne infrastrukture u regiji. Povoljan partner na rješavanju problema i realizaciji projekata na području vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanju otpadnih voda.

Next

Ciljevi

 • nastavak modernizacije i obnove voznog i strojnog parka
 • rekonstrukcija i dogradnja poslovnih prostora
 • formiranje vlastitih stručnih službi za pripremu i ugovaranje poslova s ciljem samostalnog nastupa na tržištu (zapošljavanje stručno osposobljenih djelatnika na poslovima pripreme i rukovođenja izgradnjom građevina)

Next

Politika

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem u osnovama je poslovnog upravljanja društva Aquatenika d.o.o. na putu stvaranja proizvoda koji će zadovoljiti kupca, a oslanjajući se pri tome prvenstveno na vlastite tehničko–tehnološke i ljudske potencijale. Smisao uvođenja sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2008 i ISO 14000:2004 je neprekidno poboljšavanje kvalitete naših proizvoda i usluga i učinkovit nadzor i upravljanje aspektima okoliša s ciljem stalnog sprječavanja onečišćenja.
Interes je uprave da kroz sustav kvalitete bude u stalnoj komunikaciji s poslovnim partnerima i svoju politiku i rezultate upravljanja kvalitetom i okolišem prezentira javnosti. Inzistiranjem na razumijevanju i dosljednoj primjeni svakog radnika osigurava se kontinuirano poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem društva Aquatehnika d.o.o. Preuzmite dokument:  Politika kvalitete i okoliša

Next
Slika - certifikati

Certifikati

  ISO 9001:2008 Sustav upravljanja kvalitetom je norma koja određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom i neprekidno poboljšavati njegovu učinkovitost.
  ISO 14001:2004 Sustav upravljanja okolišem –navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša. Osnovna je svrha ove međunarodne norme potpora u zaštiti okoliša i sprečavanju onečišćenja u ravnoteži s društveno-ekonomskim potrebama. Među ostalim zahtjevima norma propisuje i zahtjeve za politiku i ciljeve upravljanja okolišem.

Next
Next

Galerija

aqua2
aqua3
aqua4