Shematski prikaz strukture društva

Slika - djelatnosti

Djelatnosti

 • Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • Poslovi upravljanja nekretninama i održavanjem nekretnina
 • Izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
 • Iskolčenje građevina
 • Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
 • Poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
 • Tehničko ispitivanje i analiza
 • Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u međunarodnom i domaćem prometu
 • Prijevoz za vlastite potrebe
 • Kupnja i prodaja robe
 • Pružanje usluga u trgovini
 • Zastupanje inozemnih tvrtki
 • Stručni poslovi u zaštiti okoliša
Zakon o gradnji
Next

Laboratorij

O laboratoriju

Laboratorij Aquatehnika d.o.o. provodi ispitivanja u skladu sa zahtjevima norme HRN ISO/IEC 17025:2007, potrebama kupaca i zahtjevima nacionalne akreditacijske ustanove, te zakonskih zahtjeva. Sustav upravljanja laboratorijem obuhvaća rad koji se provodi u stalnim objektima laboratorija i na terenu izvan stalnih objekata, te u pokretnim objektima.
Aquatehnika d.o.o. nije uključena ni u kakve djelatnosti koje bi mogle utjecati na neovisnost i nepristranost u vezi s ispitivanjem koje obavljaju. Osoblje laboratorija neovisno je o bilo kakvim poslovnim, financijskim i drugim pritiscima koji bi mogli utjecati na njihovu tehničku prosudbu.
Uprava Aquatehnika d.o.o. osigurala je da osoblje laboratorija ima potrebna ovlaštenja i sredstva za njihov rad, uključujući primjenu, održavanje i unaprjeđenje sustava upravljanja. Uprava Aquatehnika d.o.o. osigurava potpunu neovisnost laboratorija, te ni na koji način ne utječe na stručno mišljenje i rezultate rada djelatnika u laboratoriju. Voditelj laboratorija stručno ne odgovara Upravi Aquatehnika d.o.o., a odgovornost Uprave Aquatehnika d.o.o. i Voditelja laboratorija potpuno su odvojene. Uprava Aquatehnika d.o.o. predstavlja najvišu upravu u smislu kojem to navodi norma HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Direktor Aquatehnika d.o.o. koordinira radom laboratorija, te komercijalno predstavlja tvrtku i komunicira s kupcem, te nema stručne odgovornosti i ovlaštenja. Voditelj laboratorija Aquatehnika d.o.o. čini Upravu laboratorija Aquatehnika d.o.o. u smislu zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

 •  Nikola Đurasek,
 •  042/332-636
 •  042/332-649
 •  099/609-4055
 •  ndjurasek@aquatehnika.com

Next
Slika - referentna lista

Referentna lista

 • Vodoopskrbni cjevovod Novi Marof - Petkovec, Črnile, Orehovec :::::::::: Vrijednost ugovorenih radova (bez pdv-a) 2.194.990,78 kn
 • Vodoopskrbni cjevovod Općina Donja Voća :::::::::: Vrijednost ugovorenih radova (bez pdv-a) 2.040.734,50 kn
 • Izgradnja kanalizacijskog sustava - Kućan :::::::::: Vrijednost ugovorenih radova (bez pdv-a) 48.995.865,43 kn